— SEKTÖREL —

KİMYA SEKTÖRÜ PROGRAMLARI

Kimyasalların üretim, ithalat, dağıtım ve kullanım süreçlerinde önemli risk ve zararlılıklar ortaya çıkmaktadır. İnsan sağlığının ve çevrenin bu faktörlerden yüksek düzeyde korunmasının ve maddelerin, karışımların ve bazı eşyaların serbest dolaşımının sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi gerekir.

TÜV AUSTRIA, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yayınlanan yönetmeliklere ilişkin kimyasalların fizikokimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik özelliklerine, SEA Yönetmeliği'nin sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama bilgilerine uygun olarak; 13.12.2014 tarihli, 29204 sayılı "GBF Yönetmeliği" ve 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" kapsamında eğitimler vermektedir. Yine bu konularda, TÜRKAK 17024 Personel Belgelendirmesi kapsamında sahip olduğu akreditasyon doğrultusunda sınav ve belgelendirme hizmetlerinin yapılması faaliyetlerini yürütmektedir.

SEKTÖR KAPSAMLARIMIZ

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU)

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi, Kimyasal Güvenlik Raporu ve Güvenlik Bilgi Formunu Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından hazırlanır. Bu değerlendirme; imalatçıların ve ithalatçıların imal ettikleri ya da ithal ettikleri maddelerden kaynaklanan risklerin imalat veya kendi kullanımları sırasında yeterli bir biçimde kontrol edilmesi ve tedarik zinciri altındaki diğer kişilerin söz konusu riskleri yeterli biçimde kontrol etmeleri hususlarını nasıl değerlendireceklerini ve belgeleyeceklerini ortaya koyar.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU), Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen değerlendirmeleri yapar ve Kimyasal Güvenlik Raporu'nu hazırlar.

  • İnsan sağlığı zararlılık değerlendirmesi
  • Fizikokimyasal zararlılık
  • Çevresel zararlılık değerlendirmesi
  • PBT vPvB değerlendirmesi
  • Maruz kalma değerlendirmesi
  • Risk Karakterizasyonu

TÜV Austria Personel Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 09.02.2018 tarihinde Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca eğitim kuruluşu olarak onaylanmıştır.

PROGRAMA GİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI

Güvenlik Bilgi Formları (GBF/SDS); tehlikeli kimyasalların fizikokimyasal özellikleri ile sağlık, çevre ve işyeri güvenliği üzerindeki etkileri hakkında bilgi veren belgelerdir. Bir GBF/SDS içeriğinde; madde veya karışımın kimliği, insan sağlığı üzerindeki etkileri ile fizikokimyasal zararları, ürüne dair güvenli elleçleme ve depolama tedbirleri, acil durum prosedürleri ve bertaraf değerlendirmeleri gibi bilgiler bulunur.

TÜV AUSTRIA Personel Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. , T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29204 Sayılı ve 13.12.2014 Tarihli ‘‘Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği’’ kapsamında hazırlanan Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitim ve Sınavları'na devam etmektedir.

PROGRAMA GİT

EĞİTİM & SINAV TAKVİMİ

Tür Program Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Şehir
EĞİTİM KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 07.Şub.2023 09:00:00 16.Şub.2023 17:00:00 İstanbul
EĞİTİM KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 13.Şub.2023 09:00:00 21.Şub.2023 17:00:00 Ankara
SINAV KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 17.Şub.2023 09:00:00 17.Şub.2023 17:00:00 İstanbul
SINAV GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 17.Şub.2023 09:00:00 17.Şub.2023 17:00:00 İstanbul
EĞİTİM KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 21.Şub.2023 09:00:00 02.Mar.2023 17:00:00 İzmir
SINAV KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 22.Şub.2023 09:00:00 22.Şub.2023 17:00:00 Ankara
EĞİTİM GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 22.Şub.2023 09:00:00 23.Şub.2023 17:00:00 Online Program
SINAV KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 03.Mar.2023 09:00:00 03.Mar.2023 17:00:00 İzmir
SINAV GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 03.Mar.2023 09:00:00 03.Mar.2023 17:00:00 İzmir
EĞİTİM KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 07.Mar.2023 09:00:00 16.Mar.2023 17:00:00 İstanbul
EĞİTİM GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 09.Mar.2023 09:00:00 10.Mar.2023 17:00:00 Online Program
SINAV KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 17.Mar.2023 09:00:00 17.Mar.2023 17:00:00 İstanbul
SINAV GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 17.Mar.2023 09:00:00 17.Mar.2023 17:00:00 İstanbul
EĞİTİM KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 20.Mar.2023 09:00:00 28.Mar.2023 17:00:00 Ankara
EĞİTİM KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 21.Mar.2023 09:00:00 30.Mar.2023 17:00:00 İzmir
SINAV KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 28.Mar.2023 09:00:00 28.Mar.2023 17:00:00 Ankara
SINAV GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 28.Mar.2023 09:00:00 28.Mar.2023 17:00:00 Ankara
SINAV KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 31.Mar.2023 09:00:00 31.Mar.2023 17:00:00 İzmir
SINAV GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 31.Mar.2023 09:00:00 31.Mar.2023 17:00:00 İzmir
EĞİTİM KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 04.Nis.2023 09:00:00 13.Nis.2023 17:00:00 İstanbul
SINAV KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 14.Nis.2023 09:00:00 14.Nis.2023 17:00:00 İstanbul
EĞİTİM KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 24.Nis.2023 09:00:00 29.Nis.2023 17:00:00 Ankara
EĞİTİM KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 25.Nis.2023 09:00:00 04.May.2023 17:00:00 İzmir
SINAV KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 02.May.2023 09:00:00 02.May.2023 17:00:00 Ankara
SINAV KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 05.May.2023 09:00:00 05.May.2023 17:00:00 İzmir
EĞİTİM KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 08.May.2023 09:00:00 17.May.2023 17:00:00 İstanbul
SINAV KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 18.May.2023 09:00:00 18.May.2023 17:00:00 İstanbul
EĞİTİM KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 22.May.2023 09:00:00 29.May.2023 17:00:00 Ankara
EĞİTİM KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 23.May.2023 09:00:00 01.Haz.2023 17:00:00 İzmir
SINAV KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 30.May.2023 09:00:00 30.May.2023 17:00:00 Ankara
SINAV KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 02.Haz.2023 09:00:00 02.Haz.2023 17:00:00 İzmir
EĞİTİM KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 06.Haz.2023 09:00:00 15.Haz.2023 17:00:00 İstanbul
SINAV KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 16.Haz.2023 09:00:00 16.Haz.2023 17:00:00 İstanbul
EĞİTİM KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 19.Haz.2023 09:00:00 24.Haz.2023 17:00:00 Ankara
SINAV KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) 26.Haz.2023 09:00:00 26.Haz.2023 17:00:00 Ankara
Toplam ## planlı program