GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI
SERTİFİKASI OLANLARIN DİKKATİNE

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

23.06.2017 tarih ve 30105 sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin 64’üncü Maddesinde; 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığı, ancak 2'inci Geçici Maddesinde de; "31/12/2023 tarihine kadar güvenlik bilgi formları Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanır" hükmü yer almakta olup , ayrıca; 27 inci maddesinde de; "Bir maddenin ya da karışımın tedarikçisi, kimyasal değerlendirme uzmanı tarafından hazırlanmış bir güvenlik bilgi formunu temin eder" hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, Belgelendirme Kuruluşları olarak vermiş olduğunuz "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sertifikaları " 31/12/2023 tarihine kadar geçerli olup, 31.12.2023 tarihinden itibaren sadece Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifikasına sahip kişiler tarafından Güvenlik Bilgi Formları hazırlanabilecektir.

Kuruluşumuz tarafından 2021 yılında ve daha sonraki yıllarda alınacak Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı sertifikalarının geçerlilik süresi 31.12.2023 tarihinde sona erecektir.

Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.

EĞİTİMLER

1/4
24
MAY

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
09:00 3 gün
24
MAY

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
09:00 10 gün
25
MAY

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

MAVİ YEŞİL KALİTE GEBZE, Kocaeli
09:00 3 gün
25
MAY

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

MAVİ YEŞİL KALİTE GEBZE, Kocaeli
09:00 10 gün
30
MAY

Tahribatsız Muayene (NDT) Personeli

Uzaktan (Online) Eğitim
09:00 13 gün
01
HAZ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

Uzaktan (Online) Eğitim
09:00 2 gün
06
HAZ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

İkitelli Eğitim Salonu, İstanbul
09:00 3 gün
06
HAZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

İkitelli Eğitim Salonu, İstanbul
09:00 7 gün
06
HAZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

ANKARA, Ankara
09:00 8 gün
15
HAZ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

MAVİ YEŞİL KALİTE GEBZE, Kocaeli
09:00 3 gün
15
HAZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

MAVİ YEŞİL KALİTE GEBZE, Kocaeli
09:00 10 gün
28
HAZ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
09:00 4 gün
28
HAZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

MAVİ YEŞİL KALİTE BURSA, Bursa
09:00 10 gün
28
HAZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
09:00 10 gün
28
HAZ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

MAVİ YEŞİL KALİTE BURSA, Bursa
09:00 33 gün

SINAVLAR

1/5
30
MAY
03
HAZ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
10:00 1 gün
03
HAZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi, İzmir
10:00 1 gün
03
HAZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
10:00 1 gün
04
HAZ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

MAVİ YEŞİL KALİTE GEBZE, Kocaeli
10:00 1 gün
04
HAZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

MAVİ YEŞİL KALİTE GEBZE, Kocaeli
10:00 1 gün
13
HAZ
13
HAZ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

İkitelli Eğitim Salonu, İstanbul
10:00 1 gün
13
HAZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

İkitelli Eğitim Salonu, İstanbul
10:00 1 gün
13
HAZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

ANKARA, Ankara
10:00 1 gün
17
HAZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

BİLÇEV MÜHENDİSLİK İZMİR, İzmir
10:00 1 gün
24
HAZ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi, İzmir
10:00 1 gün
25
HAZ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

MAVİ YEŞİL KALİTE GEBZE, Kocaeli
10:00 1 gün
25
HAZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

MAVİ YEŞİL KALİTE GEBZE, Kocaeli
10:00 1 gün
01
TEM

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi, İzmir
10:00 1 gün
08
TEM

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
10:00 1 gün
08
TEM

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

MAVİ YEŞİL KALİTE BURSA, Bursa
10:00 1 gün
08
TEM

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
10:00 1 gün
08
TEM

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

MAVİ YEŞİL KALİTE BURSA, Bursa
10:00 1 gün

SEKTÖREL PROGRAMLAR

İŞ VE YÖNETİM SEKTÖRÜ

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından tanımlanan ulusal yeterlilik kapsamlarından biri olan "İş ve Yönetim Sektörü", çağrı merkezi çalışanları, anketörler, meslek ve KOBİ danışmanları, kariyer ve yetenek yönetim uzmanları gibi çalışanları ilgilendiren mesleki standartlar tanımlamaktadır. Ulusal yönetmelikler doğrultusunda tanımlanan bu standartlar, sektör çalışanlarının en doğru şekilde eğitilmesi ve sınanması gerekliliğini getirmektedir.

TÜV AUSTRIA, MYK tarafından sağlanan yetkinlik doğrultusunda iş ve yönetim sektörü kapsamlarında etkin eğitim ve sınav programları düzenlemekte ve ulusal geçerlilikte personel belgelendirme hizmeti vermektedir.

DETAYLAR

KİMYA SEKTÖRÜ

Kimyasalların üretim, ithalat, dağıtım ve kullanım süreçlerinde önemli risk ve zararlılıklar ortaya çıkmaktadır. İnsan sağlığının ve çevrenin bu faktörlerden yüksek düzeyde korunmasının ve maddelerin, karışımların ve bazı eşyaların serbest dolaşımının sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi gerekir.

TÜV AUSTRIA, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yayınlanan yönetmeliklere ilişkin kimyasalların fizikokimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik özelliklerine, SEA Yönetmeliği'nin sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama bilgilerine uygun olarak; 13.12.2014 tarihli, 29204 sayılı "GBF Yönetmeliği" ve 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" kapsamında eğitimler vermektedir. Yine bu konularda, TÜRKAK 17024 Personel Belgelendirmesi kapsamında sahip olduğu akreditasyon doğrultusunda sınav ve belgelendirme hizmetlerinin yapılması faaliyetlerini yürütmektedir.

DETAYLAR

METAL VE MAKİNE SEKTÖRÜ

"Metal ve Makina Sektörü" geniş bir yelpazede önemli yeterliliklere sahip iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu sektör çalışanları kaynak ve metal işleme, karmaşık makinaların ve tesisat sistemlerinin doğru şekilde kurulumu, basınçlı ekipmanların üretimi, kurulumu, tahribatsız muayene gibi hayati önemde sonuçlar doğurabilecek işlerde görev yapmaktadırlar. Yapılan işin önemi, çalışanların doğru yetkinlik programları doğrultusunda eğitilmesi ve sınanması esasını gerektirmektedir.

TÜV AUSTRIA 140 yılı aşkın uluslararası tecrübesi ile metal ve makina sektör çalışanlarının eğitilmesi, sınanması ve belgelendirilmesi konularında TÜRKAK ulusal yetkinlikleri doğrultusunda programlar sunmaktadır.

DETAYLAR

HABER & DUYURULAR

FİRMAMIZ, SINAV VE EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ HAKKINDA EN SON HABERLER VE DUYURULAR İÇİN BİZİ BU BÖLÜMDEN TAKİP EDİN.