GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI
SERTİFİKASI OLANLARIN DİKKATİNE

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

23.06.2017 tarih ve 30105 sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin 64’üncü Maddesinde; 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığı, ancak 2'inci Geçici Maddesinde de; "31/12/2023 tarihine kadar güvenlik bilgi formları Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanır" hükmü yer almakta olup , ayrıca; 27 inci maddesinde de; "Bir maddenin ya da karışımın tedarikçisi, kimyasal değerlendirme uzmanı tarafından hazırlanmış bir güvenlik bilgi formunu temin eder" hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, Belgelendirme Kuruluşları olarak vermiş olduğunuz "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sertifikaları " 31/12/2023 tarihine kadar geçerli olup, 31.12.2023 tarihinden itibaren sadece Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifikasına sahip kişiler tarafından Güvenlik Bilgi Formları hazırlanabilecektir.

Kuruluşumuz tarafından 2021 yılında ve daha sonraki yıllarda alınacak Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı sertifikalarının geçerlilik süresi 31.12.2023 tarihinde sona erecektir.

Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.

EĞİTİMLER

1/7
20
EYL

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

MAVİ YEŞİL KALİTE BURSA, Bursa
Programda 7. gün
21
EYL

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

TÜV AUSTRIA TURK, İstanbul
Programda 6. gün
26
EYL

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

ANKARA, Ankara
09:00 8 gün
27
EYL

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
09:00 3 gün
27
EYL

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
09:00 10 gün
08
EKİ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

İkitelli Eğitim Salonu, İstanbul
09:00 3 gün
08
EKİ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

İkitelli Eğitim Salonu, İstanbul
09:00 8 gün
13
EKİ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

Uzaktan (Online) Eğitim
09:00 2 gün
19
EKİ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

TÜV AUSTRIA TURK, İstanbul
09:00 3 gün
19
EKİ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

TÜV AUSTRIA TURK, İstanbul
09:00 10 gün
24
EKİ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

ANKARA, Ankara
09:00 8 gün
25
EKİ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
09:00 3 gün
25
EKİ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
09:00 10 gün
10
KAS

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

Uzaktan (Online) Eğitim
09:00 2 gün
16
KAS

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

TÜV AUSTRIA TURK, İstanbul
09:00 3 gün
16
KAS

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

TÜV AUSTRIA TURK, İstanbul
09:00 10 gün
21
KAS

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

ANKARA, Ankara
09:00 8 gün
22
KAS

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
09:00 3 gün
22
KAS

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
09:00 10 gün
08
ARA

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

Uzaktan (Online) Eğitim
09:00 2 gün
13
ARA

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
09:00 3 gün
13
ARA

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
09:00 10 gün
14
ARA

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

TÜV AUSTRIA TURK, İstanbul
09:00 3 gün
14
ARA

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

TÜV AUSTRIA TURK, İstanbul
09:00 10 gün
19
ARA

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

ANKARA, Ankara
09:00 8 gün

SINAVLAR

1/9
30
EYL

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

MAVİ YEŞİL KALİTE BURSA, Bursa
10:00 1 gün
30
EYL

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

MAVİ YEŞİL KALİTE BURSA, Bursa
10:00 1 gün
30
EYL

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

İstanbul Kimya Mühendisleri Odası, İstanbul
11:00 1 gün
30
EYL

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi, İzmir
11:00 1 gün
30
EYL

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi, İzmir
11:00 1 gün
01
EKİ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

TÜV AUSTRIA TURK, İstanbul
10:00 1 gün
01
EKİ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

TÜV AUSTRIA TURK, İstanbul
10:00 1 gün
04
EKİ
04
EKİ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

ANKARA, Ankara
10:00 1 gün
07
EKİ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
10:00 1 gün
07
EKİ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
10:00 1 gün
16
EKİ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

İkitelli Eğitim Salonu, İstanbul
10:00 1 gün
16
EKİ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

İkitelli Eğitim Salonu, İstanbul
10:00 1 gün
28
EKİ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi, İzmir
11:00 1 gün
29
EKİ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

TÜV AUSTRIA TURK, İstanbul
10:00 1 gün
29
EKİ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

TÜV AUSTRIA TURK, İstanbul
10:00 1 gün
01
KAS
01
KAS

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

ANKARA, Ankara
10:00 1 gün
04
KAS

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
10:00 1 gün
04
KAS

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
10:00 1 gün
11
KAS

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi, İzmir
11:00 1 gün
26
KAS

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

TÜV AUSTRIA TURK, İstanbul
10:00 1 gün
26
KAS

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

TÜV AUSTRIA TURK, İstanbul
10:00 1 gün
29
KAS
29
KAS

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

ANKARA, Ankara
10:00 1 gün
02
ARA

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
10:00 1 gün
02
ARA

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
10:00 1 gün
23
ARA

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
10:00 1 gün
23
ARA

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
10:00 1 gün
24
ARA

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

TÜV AUSTRIA TURK, İstanbul
10:00 1 gün
24
ARA

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

TÜV AUSTRIA TURK, İstanbul
10:00 1 gün
27
ARA
27
ARA

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

ANKARA, Ankara
10:00 1 gün

SEKTÖREL PROGRAMLAR

İŞ VE YÖNETİM SEKTÖRÜ

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından tanımlanan ulusal yeterlilik kapsamlarından biri olan "İş ve Yönetim Sektörü", çağrı merkezi çalışanları, anketörler, meslek ve KOBİ danışmanları, kariyer ve yetenek yönetim uzmanları gibi çalışanları ilg

Detaylar

KİMYA SEKTÖRÜ

Kimyasalların üretim, ithalat, dağıtım ve kullanım süreçlerinde önemli risk ve zararlılıklar ortaya çıkmaktadır. İnsan sağlığının ve çevrenin bu faktörlerden yüksek düzeyde korunmasının ve maddelerin, karışımların ve bazı eşyaların serbest dolaşım

Detaylar

METAL VE MAKİNE SEKTÖRÜ

"Metal ve Makina Sektörü" geniş bir yelpazede önemli yeterliliklere sahip iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu sektör çalışanları kaynak ve metal işleme, karmaşık makinaların ve tesisat sistemlerinin doğru şekilde kurulumu, basınçlı ekipmanların üret

Detaylar
RADYASYONDAN KORUNMA EĞİTİMLERİ

TÜV Austria, İlge Mühendislik iş birliği ile "Radyasyondan Korunma Eğitimleri" başlığı altında TAEK [TENMAK] onaylı eğitim ve sınav programları sunuyor.

İNCELE

HABER & DUYURULAR

FİRMAMIZ, SINAV VE EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ HAKKINDA EN SON HABERLER VE DUYURULAR İÇİN BİZİ BU BÖLÜMDEN TAKİP EDİN.