EĞİTİMLER

1/3
17
MAY

Tahribatsız Muayene (NDT) Personeli

TÜV Austria Eğitim Salonu, Ankara
09:00 5 gün
01
HAZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
09:00 10 gün
01
HAZ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
09:30 3 gün
02
HAZ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

ANKARA YBKDER, Ankara
09:00 3 gün
02
HAZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

ANKARA YBKDER, Ankara
09:00 8 gün
14
HAZ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

TÜV AUSTRIA TURK, İstanbul
09:30 3 gün
14
HAZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

TÜV AUSTRIA TURK, İstanbul
09:30 10 gün
15
HAZ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

TÜV Austria Eğitim Salonu, Ankara
09:30 3 gün
15
HAZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

TÜV Austria Eğitim Salonu, Ankara
09:30 10 gün
21
HAZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

TÜV AUSTRIA TURK, İstanbul
09:30 10 gün

SINAVLAR

1/4
10
HAZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

ANKARA YBKDER, Ankara
09:00 1 gün
10
HAZ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

ANKARA YBKDER, Ankara
10:00 1 gün
11
HAZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
10:00 1 gün
12
HAZ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

İzmir Kimyagerler Derneği, İzmir
10:00 1 gün
12
HAZ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

MAVİ YEŞİL KALİTE GEBZE, Kocaeli
10:00 1 gün
12
HAZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

MAVİ YEŞİL KALİTE GEBZE, Kocaeli
10:00 1 gün
24
HAZ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

TÜV AUSTRIA TURK, İstanbul
10:00 1 gün
24
HAZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

TÜV AUSTRIA TURK, İstanbul
10:00 1 gün
25
HAZ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

TÜV Austria Eğitim Salonu, Ankara
10:00 1 gün
25
HAZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

TÜV Austria Eğitim Salonu, Ankara
10:00 1 gün
01
TEM

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

TÜV AUSTRIA TURK, İstanbul
10:00 1 gün
03
TEM

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı

MAVİ YEŞİL KALİTE BURSA, Bursa
10:00 1 gün
03
TEM

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

MAVİ YEŞİL KALİTE BURSA, Bursa
10:00 1 gün

SEKTÖREL PROGRAMLAR

İŞ VE YÖNETİM SEKTÖRÜ

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından tanımlanan ulusal yeterlilik kapsamlarından biri olan "İş ve Yönetim Sektörü", çağrı merkezi çalışanları, anketörler, meslek ve KOBİ danışmanları, kariyer ve yetenek yönetim uzmanları gibi çalışanları ilgilendiren mesleki standartlar tanımlamaktadır. Ulusal yönetmelikler doğrultusunda tanımlanan bu standartlar, sektör çalışanlarının en doğru şekilde eğitilmesi ve sınanması gerekliliğini getirmektedir.

TÜV AUSTRIA, MYK tarafından sağlanan yetkinlik doğrultusunda iş ve yönetim sektörü kapsamlarında etkin eğitim ve sınav programları düzenlemekte ve ulusal geçerlilikte personel belgelendirme hizmeti vermektedir.

DETAYLAR

KİMYA SEKTÖRÜ

Kimyasalların üretim, ithalat, dağıtım ve kullanım süreçlerinde önemli risk ve zararlılıklar ortaya çıkmaktadır. İnsan sağlığının ve çevrenin bu faktörlerden yüksek düzeyde korunmasının ve maddelerin, karışımların ve bazı eşyaların serbest dolaşımının sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi gerekir.

TÜV AUSTRIA, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yayınlanan yönetmeliklere ilişkin kimyasalların fizikokimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik özelliklerine, SEA Yönetmeliği'nin sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama bilgilerine uygun olarak; 13.12.2014 tarihli, 29204 sayılı "GBF Yönetmeliği" ve 23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" kapsamında eğitimler vermektedir. Yine bu konularda, TÜRKAK 17024 Personel Belgelendirmesi kapsamında sahip olduğu akreditasyon doğrultusunda sınav ve belgelendirme hizmetlerinin yapılması faaliyetlerini yürütmektedir.

DETAYLAR

METAL VE MAKİNE SEKTÖRÜ

"Metal ve Makina Sektörü" geniş bir yelpazede önemli yeterliliklere sahip iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu sektör çalışanları kaynak ve metal işleme, karmaşık makinaların ve tesisat sistemlerinin doğru şekilde kurulumu, basınçlı ekipmanların üretimi, kurulumu, tahribatsız muayene gibi hayati önemde sonuçlar doğurabilecek işlerde görev yapmaktadırlar. Yapılan işin önemi, çalışanların doğru yetkinlik programları doğrultusunda eğitilmesi ve sınanması esasını gerektirmektedir.

TÜV AUSTRIA 140 yılı aşkın uluslararası tecrübesi ile metal ve makina sektör çalışanlarının eğitilmesi, sınanması ve belgelendirilmesi konularında TÜRKAK ulusal yetkinlikleri doğrultusunda programlar sunmaktadır.

DETAYLAR

DUYURU & HABERLER

23 Şubat 2021 Salı

Taşındık! TÜV Austria Personel Belgelendirme Eğitim, siz değerli müşterilerine bundan böyle yeni adresinde hizmet verecektir. İletişim Bilgileri