— SEKTÖREL —

İŞ VE YÖNETİM SEKTÖRÜ PROGRAMLARI

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından tanımlanan ulusal yeterlilik kapsamlarından biri olan "İş ve Yönetim Sektörü", çağrı merkezi çalışanları, anketörler, meslek ve KOBİ danışmanları, kariyer ve yetenek yönetim uzmanları gibi çalışanları ilgilendiren mesleki standartlar tanımlamaktadır. Ulusal yönetmelikler doğrultusunda tanımlanan bu standartlar, sektör çalışanlarının en doğru şekilde eğitilmesi ve sınanması gerekliliğini getirmektedir.

TÜV AUSTRIA, MYK tarafından sağlanan yetkinlik doğrultusunda iş ve yönetim sektörü kapsamlarında etkin eğitim ve sınav programları düzenlemekte ve ulusal geçerlilikte personel belgelendirme hizmeti vermektedir.

SEKTÖR KAPSAMLARIMIZ

15UY0203-4/00 ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ (SEVİYE 4)

15UY0203-4/00 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği, 27.11.2007 tarihli "Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ve 19.10.2015 tarihli "Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Çağrı Merkezleri Derneği tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulu'nca onaylanmıştır.

TÜV AUSTRIA, 15UY0203-4/00 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği kapsamında üç alt kapsamda eğitim ve sınav programları sunmaktadır.

  • 15UY0203-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve İşyeri Kalite Politikaları (Zorunlu Birim)
  • 15UY0203-4/A2 Çağrı Yönetme Faaliyetleri (Zorunlu Birim)
  • 15UY0203-4/A3 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim
PROGRAMA GİT

15UY0204-5/00 ÇAĞRI MERKEZİ TAKIM LİDERİ (SEVİYE 5)

15UY0204-5/00 Çağrı Merkezi Takım Lideri (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği, 27.11.2007 tarihli "Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ve 19.10.2015 tarihli "Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Çağrı Merkezleri Derneği tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulu'nca onaylanmıştır.

TÜV AUSTRIA, 15UY0204-4/00 Çağrı Merkezi Takım Lideri (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği kapsamında üç alt kapsamda eğitim ve sınav programları sunmaktadır.

  • 15UY0204-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve İşyeri Kalite Politikaları (Zorunlu Birim)
  • 15UY0204-5/A2 Çağrı Yönetme Faaliyetleri (Zorunlu Birim)
  • 15UY0204-5/A3 İnsan Kaynakları Süreçleri ve Mesleki Gelişim
PROGRAMA GİT

EĞİTİM & SINAV TAKVİMİ

Bu program için tanımlı bir eğitim veya sınav bulunmamaktadır. Programlarımız hakkında daha detaylı bilgi için bize ulaşın