KİMYA SEKTÖRÜ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI PROGRAMI

GENEL BİLGİ

Güvenlik Bilgi Formları (GBF/SDS); tehlikeli kimyasalların fizikokimyasal özellikleri ile sağlık, çevre ve işyeri güvenliği üzerindeki etkileri hakkında bilgi veren belgelerdir. Bir GBF/SDS içeriğinde; madde veya karışımın kimliği, insan sağlığı üzerindeki etkileri ile fizikokimyasal zararları, ürüne dair güvenli elleçleme ve depolama tedbirleri, acil durum prosedürleri ve bertaraf değerlendirmeleri gibi bilgiler bulunur.

TÜV AUSTRIA Personel Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. , T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29204 Sayılı ve 13.12.2014 Tarihli ‘‘Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği’’ kapsamında hazırlanan Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitim ve Sınavları'na devam etmektedir.

EĞİTİM & SINAV TAKVİMİ

Tür Program Başlangıç Bitiş Şehir
EĞİTİM GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 02.06.2020 09:00 04.06.2020 17:00 Ankara
SINAV GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 05.06.2020 10:00 05.06.2020 12:00 Ankara
SINAV GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 12.06.2020 10:00 12.06.2020 12:00 İstanbul
EĞİTİM GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 17.06.2020 09:30 19.06.2020 17:00 Kocaeli
SINAV GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 19.06.2020 10:00 19.06.2020 12:00 İstanbul
SINAV GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 20.06.2020 10:00 20.06.2020 12:00 Kocaeli
SINAV GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 02.07.2020 10:00 02.07.2020 12:00 İzmir
EĞİTİM GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 07.07.2020 09:00 09.07.2020 17:00 İstanbul
SINAV GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 10.07.2020 10:00 10.07.2020 12:00 İstanbul
SINAV GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 16.07.2020 10:00 16.07.2020 12:00 Ankara
EĞİTİM GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 17.08.2020 09:00 19.08.2020 17:00 İstanbul
SINAV GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 20.08.2020 10:00 20.08.2020 12:00 İstanbul
EĞİTİM GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 02.09.2020 09:00 04.09.2020 17:00 Kocaeli
SINAV GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 12.09.2020 10:00 12.09.2020 12:00 Kocaeli
EĞİTİM GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 16.09.2020 09:00 18.09.2020 17:00 Bursa
SINAV GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 26.09.2020 10:00 26.09.2020 12:00 Bursa
EĞİTİM GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 04.11.2020 09:00 06.11.2020 17:00 Bursa
SINAV GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 14.11.2020 10:00 14.11.2020 12:00 Bursa
EĞİTİM GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 18.11.2020 09:00 20.11.2020 17:00 Kocaeli
SINAV GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 28.11.2020 10:00 28.11.2020 12:00 Kocaeli
EĞİTİM GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 09.12.2020 09:00 11.12.2020 17:00 Bursa
SINAV GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI 19.12.2020 10:00 19.12.2020 12:00 Bursa
Toplam ## planlı eğitim