— HİZMETLER —

KKDİK (TURK REACH)

AVRUPA BİRLİĞİ PAZARI'YLA
KİMYASAL MADDE TİCARETİ Mİ YAPIYORSUNUZ?

Avrupa Birliği pazarına kimyasal madde pazarlayan bir firma olarak, Avrupa Parlamentosu'nun 1907/2006 mevzuat numaralı ve Konsey'in 18 Aralık 2006 tarihli "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Kısıtlanması ve Yasaklanması" anlamına gelen REACH Tüzüğü'ne uyumlu olmanız gerekmektedir.

Avrupa Birliği’ne ihracat yapan birlik dışı kimyasal madde üreticileri, REACH ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve gizli firma bilgilerini korumak için yasal olarak bir TEK TEMSİLCİ atamalıdır.

Bir kimyasal maddenin REACH kaydı karmaşık bir işlemdir ve üretici ve ithalatçıların ciddi çabasının yanı sıra uzman danışmanlara da ihtiyaç duyabilirler. Tek Temsilci, kayıt ve KKDİK mevzuatı ile ilgili tüm yükümlülükleri yerine getirir, ithalatçının tüm yükümlülüklerinden sorumlu olur. Üçüncü taraf temsilci ise Türkiye’de yerleşik firmaların kayıt sırasında firma kimlik bilgilerinin gizliliğini korumak için atamaları yapabileceği temsilcidir.

REACH (KKDİK) NEDİR?

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals), Avrupa Birliği’nde kimyasallara ilişkin mevcut birçok mevzuatı tek bir çatı altında toplayan bir Avrupa Birliği tüzüğüdür. "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması" anlamına gelen bu yönetmelik, KKDİK olarak da ifade edilmektedir. KKDİK'nın temel amaçları şunlardır:

KKDİK Yönetmeliği; maddelerin imalatını, piyasaya arzını veya maddenin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde kullanımını ve karışımların piyasaya arzını kapsar. Kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama süreçleri T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre yönetilecektir.

TEK TEMSİLCİLİK

HİZMETLER

ÜÇÜNCÜ TARAF TEMSİLCİLİK

Türkiye dışında, Türkiye’ye ithal edilmek üzere kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içindeki bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişiye Tek Temsilci denir. KKDİK Yönetmeliği kapsamındaki ithalatçı, karşılıklı anlaşma ile, yükümlülüklerini yerine getirmek üzere bir "Tek Temsilcisi" atayabilir.

Temsilci atanması durumunda, atanan temsilci bu yönetmelik kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumludur. Tek temsilcinin, ayrıca, madde ve maddenin kullanımına ilişkin yeterli bilgiye sahip olması; ithal edilen miktarlar, satış yapılan müşteriler ve Güvenlik Bilgi Formu'nun en son güncellemesinin temini konularında güncel bilgileri bulundurması gerekir.

Tek temsilci atanması durumunda, Türkiye’de yerleşik olmayan imalatçı aynı tedarik zincirinde bulunan ithalatçıları haberdar eder. Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bu ithalatçılar alt kullanıcı olarak kabul edilir.  Bu durumda, Türkiye’de yerleşik ithalatçılar, tek temsilcinin alt kullanıcıları olarak kabul edileceklerinden, kayıt yükümlülükleri bulunmayacaktır.

 • Türkiye'de önkayıt işleminde sizin adınıza hareket etmek için temsilcilik
 • Her madde için ön kayıt (ön-MBDF) verilerinin toplanması ve sunulması
 • Ön kayıtla (ön-MBDF) ilgili teknik unsurları desteklemek için dünya çapında KKDİK uzmanlığı
 • KKDİK için kimyasalların ön-MBDF kaydı yapılması
 • Ön-MBDF (ön-kayıt) işlemine kadar geçen süre boyunca KKDİK ile ilgili tüm sorularınız için danışma desteği
 • TÜV KKDİK Uzmanları Yardım Masasına doğrudan erişim
 • MBDF üyelerine temas ve koordinasyon dahil MBDF'ye katılım
 • KKDİK kayıt başvurularının yapılması
 • KKDİK kimyasal güvenlik raporlarının (KGR) oluşturulması ve sunulması (gerektiğinde)
 • KKDİK uyumlu Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması, (KKDİK EK II)
 • KKDİK ile ilgili sorular için sınırsız soru-cevap, kurumsal eğitim hizmeti
 • KKDİK’teki yasal veya sektörel değişikliklerle ilgili gerçek zamanlı bilgi değişikliği bildirimleri
 • Kimyasal bilgilerin EÇBS aracılığı ile Madde Bilgi Değişim Forumu'na (SIEF) Gönderilmesi
 • Veri değişimi ve değerlendirme
 • MBDF ve Konsorsiyum üyeleri ile müzakere
 • Teknik dosyaların toplanması ve sunulması
 • Alt kullanıcılara maddelerle ilgili iletişim
 • Üretilen/ithal edilen ürünlerin miktarlarının ÇŞB'na bildirilmesi ve ilgili risk değerlendirmeleri

İmalatçı, ithalatçı veya ilgili olduğu durumlarda alt kullanıcı, KKDİK Yönetmeliği çerçevesindeki yükümlülüklere uyma sorumluluğu kendisine ait olmak şartıyla, diğer imalatçılar, ithalatçılar ve ilgili olduğu durumlarda alt kullanıcılarla görüşmesi de dahil olmak üzere, veri ve maliyet paylaşımlarıyla ilgili konularda bir "Üçüncü Taraf Temsilci" atayabilir. Üçüncü taraf temsilci atamış olan imalatçı, ithalatçı ya da alt kullanıcının kimliği bakanlık tarafından diğer imalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcılara açıklanmaz.

Üçüncü Taraf Temsilci Hizmetlerimiz:

 • Müşteri kimliği ve gizliliğin korunması
 • MBDF veya Konsorsiyum katılımı ve yönetimi ile ilgili tüm konularda temsil
 • Verileri ve çalışmaları diğer katılımcılarla paylaşma yönetimi
 • Diğer MBDF katılımcılarından eksik veri talep edilmesi
 • Eksik verileri sağlayacak çalışmaların tanımlanmasına ve düzenlemelerine katılım
 • Ortak kayıt teslimi hazırlanmasında yardımcı olmak
 • KKDİK madde kaydı ile ilgili konularda imalatçılar, ithalatçılar ve alt kullanıcılar ile temas noktası sağlanması
 • Veri toplama ve birleştirme
 • Dosya oluşturma, testler ve başvuru hazırlığı da dahil olmak üzere tam KKDİK Kayıt hizmeti de mevcuttur
 • KKDİK uyumlu Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması, (KKDİK EK II)

HİZMET TALEBİ OLUŞTURUN

REACH (KKDİK) Danışmanlığı, TEK Temsilcilik ve Üçüncü Taraf Temsilcilik konularında sunduğumuz hizmetlerimiz için başvurunuzu bize iletebilirsiniz.

Lütfen bir seçim yapın.

Lütfen geçerli bir firma adı girin.

Lütfen geçerli bir vergi dairesi adı girin.

Lütfen geçerli bir vergi numarası girin.

Lütfen geçerli bir adres girin.

Lütfen geçerli bir şehir adı girin.