— SEKTÖREL —

METAL VE MAKİNE SEKTÖRÜ PROGRAMLARI

"Metal ve Makina Sektörü" geniş bir yelpazede önemli yeterliliklere sahip iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu sektör çalışanları kaynak ve metal işleme, karmaşık makinaların ve tesisat sistemlerinin doğru şekilde kurulumu, basınçlı ekipmanların üretimi, kurulumu, tahribatsız muayene gibi hayati önemde sonuçlar doğurabilecek işlerde görev yapmaktadırlar. Yapılan işin önemi, çalışanların doğru yetkinlik programları doğrultusunda eğitilmesi ve sınanması esasını gerektirmektedir.

TÜV AUSTRIA 140 yılı aşkın uluslararası tecrübesi ile metal ve makina sektör çalışanlarının eğitilmesi, sınanması ve belgelendirilmesi konularında TÜRKAK ulusal yetkinlikleri doğrultusunda programlar sunmaktadır.

SEKTÖR KAPSAMLARIMIZ

BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ

Basınçlı kaplar ve basınçlı tesisat uygulamaları önemli tehlikeler barındırır. Buhar kazanı, basınçlı tanklar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar, endüstriyel borulama sistemleri gibi basınçlı kapların fonksiyonel güvenilirliği ve emniyeti endüstri ve kamu açısından kaygı vericidir. Bu nedenle kanunlar, basınçlı ekipman onay ve denetim süreçlerinde çeşitli test ve kontrollerin yapılmasını zorunlu tutmaktadır.

19. yüzyılda, buhar kazanlarında sıklıkla meydana gelen patlama olayları firmamızın kuruluşuna yol açan en önemli etkendir ve TÜV AUSTRIA, buhar ve basınç temelli teknolojilerin güvenlik kriterleri konularında 140 yılı aşkın süredir faaliyet göstermektedir.

2014/68/EU Basınçlı Kaplar Yönetmeliği kriterlerinin uygulanması ülkemiz ve tüm Avrupa Birliği ülkelerinde Temmuz 2016 tarihinden bu yana bir zorunluluktur. TÜV AUSTRIA Personel Belgelendirme bu kapsamda:

  • Sabit Bağlantı Personelinin Onaylanması
  • Tahribatsız Muayene Personelinin Onaylanması

ve bir çok diğer konuda TÜRKAK onaylı eğitim ve sınav programları sunmaktadır.

PROGRAMA GİT

TAHRİBATSIZ MUAYENE (NDT) PERSONELİ

TÜV AUSTRIA Tahribatsız Muayene (NDT) Personeli Belgelendirme Programı, materyaller üzerinde testler gerçekleştiren NDT personelinin TS EN ISO 9712:2012 - Tahribatsız Muayene Personelinin Belgelendirilmesi Standardı doğrultusunda eğitimi ve sınanması esasına dayanmaktadır. TÜV AUSTRIA olarak, TÜRKAK tarafından tarafımıza sağlanan yetkinlik doğrultusunda NDT personeli için aşağıdaki konularda programlar sunmaktayız:

  • UT Ultrasonik Muayene
  • RT Radyografik Muayene
  • MT Manyetik Parçacık Muayene
  • PT Penetrant Muayenesi
  • VT Görsel Muayene
  • AT Akustik Emisyon Muayenesi
  • ToFD Ultrasonik Muayene
  • PA Ultrasonik Muayene
PROGRAMA GİT

KAYNAK PERSONELİNİN BELGELENDİRMESİ PROGRAMI

Genel Kaynak Personeli Standardı uygulama esasları hakkında bilgileri içerir.

PROGRAMA GİT

EĞİTİM & SINAV TAKVİMİ

Bu program için tanımlı bir eğitim veya sınav bulunmamaktadır. Programlarımız hakkında daha detaylı bilgi için bize ulaşın