— SINAV —

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU)

GENEL BİLGİLER

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi, Kimyasal Güvenlik Raporu ve Güvenlik Bilgi Formunu Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından hazırlanır. Bu değerlendirme; imalatçıların ve ithalatçıların imal ettikleri ya da ithal ettikleri maddelerden kaynaklanan risklerin imalat veya kendi kullanımları sırasında yeterli bir biçimde kontrol edilmesi ve tedarik zinciri altındaki diğer kişilerin söz konusu riskleri yeterli biçimde kontrol etmeleri hususlarını nasıl değerlendireceklerini ve belgeleyeceklerini ortaya koyar.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU), Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen değerlendirmeleri yapar ve Kimyasal Güvenlik Raporu'nu hazırlar.

TÜV Austria Personel Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 09.02.2018 tarihinde Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca eğitim kuruluşu olarak onaylanmıştır.

KİM KATILMALI

HEDEFLER

KONULAR

NOTLAR

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Sınavına katılabilmek için aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekmektedir:

 • Kimya, Biyoloji veya Çevre Bilimleri* ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakülteleri'nin veya Mühendislik Fakülteleri'nin lisans bölümlerinden mezun olmak veya
 • Kimya Bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya
 • Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

* Kimya, Biyoloji, Çevre Bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakülteleri'nin veya Kimya, Biyoloji, Çevre Bilimleri ile ilgili Mühendislik Fakülteleri'nin lisans bölümlerine örnek olarak; Biyokimya, Biyoteknoloji, Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya mühendisliği gibi bölümler sayılabilir. Lisans programlarında ağırlıklı olarak Kimya, Biyoloji ve Çevre Bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler de bu kapsama girer.

Bu kapsamda olmayan lisans bölümlerinden (ör: Makine Mühendisliği, İşletme Bölümü vb.) mezun olanların KDU sınavına katılabilmeleri için kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olma şartını karşılamaları gerekmektedir.

İlgili yönetmelik uyarınca verilen bu eğitim; İnsan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemeyi hedeflemektedir.

KKDİK kapsamında, 10 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler ve eşyanın içindeki madde konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1 den büyük olması halinde Kimyasal Güvenlik Raporu ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılması gerekecektir.

Türkiye'de üretilen veya ülkeye ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın online Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılacaktır. Kayıtlar için özet raporlar Türkçe olarak istenecek. Bununla birlikte, bakanlık yetkilileri kapsamlı raporun İngilizce olarak kabul edileceğini belirtmişlerdir.

Maddelerin kayıt dosyaları, "Kimyasal Değerlendirme Uzmanları" tarafından hazırlanacaktır.

 • Kimyasalların yönetimi
 • Mevzuat:
 • Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
 • Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması
 • Madde ve karışımların:
 • Fizikokimyasal özelliklere göre sınıflandırılması
 • Toksikolojik özelliklere göre sınıflandırılması
 • Ekotoksikolojik özelliklere göre sınıflandırılması
 • Kimyasallar - İnsan sağlığı risk değerlendirmesi
 • Kimyasallar - Çevresel risk değerlendirmesi
 • Maruz kalma senaryoları
 • Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD)
 • Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR)
 • Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gereklilikler

Eğitim/Sınav ücretine dâhil olan hizmetler:

 • KDU Eğitim dokümanı
 • Eğitim sonunda eğitime katılım sertifikası
 • Sınavda başarılı olunması halinde TÜRKAK onaylı Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifikası
 • Kahve ve ikramlar
 • İstenilen evraklar; başvuru formu, belge kullanım sözleşmesi, diploma (ya da mezuniyet belgesi) ve nüfus cüzdanı fotokopisi, eğitim ve sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont
 • Ek Not:Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olanların ek olarak çalışılan şirketten alınacak ıslak imzalı çalışma belgesi getirmeleri gerekmektedir.

PLANIN DETAYLARI

ProgramBaşlangıç TarihiBitiş TarihiYerEk Bilgi
KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU)10:0013:00TÜV AUSTRIA TURK
İstanbul
-

PROGRAM BAŞVURUSU *

02.Ağu.2024 tarihinde, saat 10:00 itibariyle düzenlenen bu programa katılım başvurunuzu bu bölümden bize ulaştırabilirsiniz.

(*) Bu programa bireysel başvurular ve firma başvuruları yapılabilir.

FİRMA KATILIMI

BİREYSEL KATILIM

Lütfen geçerli bir firma adı girin.

Lütfen geçerli bir vergi dairesi adı girin.

Lütfen geçerli bir vergi numarası girin.

Lütfen geçerli bir adres girin.

Lütfen geçerli bir şehir adı girin.

Firma Bilgisi:

Vergi Bilgileri:

Adres:

Katılıcı Sayısı:

Lütfen geçerli bir ad soyad girin.

Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Lütfen geçerli bir telefon girin.

Lütfen geçerli bir ad soyad girin.

Lütfen geçerli bir vatandaşlık numarası girin.

Lütfen geçerli bir firma adı girin.

Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Lütfen geçerli bir telefon girin.