— SINAV —

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI

GENEL BİLGİLER

Güvenlik Bilgi Formları (GBF/SDS); tehlikeli kimyasalların fizikokimyasal özellikleri ile sağlık, çevre ve işyeri güvenliği üzerindeki etkileri hakkında bilgi veren belgelerdir. Bir GBF/SDS içeriğinde; madde veya karışımın kimliği, insan sağlığı üzerindeki etkileri ile fizikokimyasal zararları, ürüne dair güvenli elleçleme ve depolama tedbirleri, acil durum prosedürleri ve bertaraf değerlendirmeleri gibi bilgiler bulunur.

TÜV AUSTRIA Personel Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. , T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29204 Sayılı ve 13.12.2014 Tarihli ‘‘Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği’’ kapsamında hazırlanan Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitim ve Sınavları'na devam etmektedir.

KİM KATILMALI

HEDEFLER

KONULAR

NOTLAR

 • Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış olanlar
 • Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış olanlar
 • Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış olanlar
 • Kimya Bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış olanlar ve Mühendislik, Eczacılık Fakülteleri'nden, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji veya fizik bölümlerinden mezun olanlar iş deneyimi aranmadan sınava girebilirler

Program hedefleri hakkında bilgi almak için

GBF/SDS uluslararası düzeyde kabul edilmiş olan 16 başlık içerir:

 • Maddenin/Karışımın Ve Şirketin/Dağıtıcının Tanımı
 • Zararlılık Tanımlaması
 • Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
 • İlk Yardım Önlemleri
 • Yangınla Mücadele Önlemleri
 • Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Önlemler
 • Elleçleme Ve Depolama
 • Maruz Kalma Kontrolleri/Kişisel Korunma
 • Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler
 • Kararlılık Ve Tepkime
 • Toksikolojik Bilgiler
 • Ekolojik Bilgiler
 • Bertaraf Etme Bilgileri
 • Taşımacılık Bilgileri
 • Mevzuat Bilgisi
 • Diğer Bilgiler

Program içeriği ulusal gereksinimlere bağlı olarak ülke içinde değişiklik gösterebilir.

Eğitim/Sınav ücretine dâhil olan hizmetler:

 • GBF Eğitim dokümanı,
 • Sınavda başarılı olunması halinde 3 (üç) yıl süre ile geçerli TÜRKAK onaylı Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sertifikası,
 • Kahve, İkramlar, Öğle Yemeği,
 • İstenilen evraklar; başvuru formu, belge kullanım sözleşmesi, diploma ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Ek Not: Eğitim 3 (üç) gün sürmekte, eğitimin tamamlanmasının ardından 4. gün sınav yapılmaktadır.

PLANIN DETAYLARI

ProgramBaşlangıç TarihiBitiş TarihiYerEk Bilgi
GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI09:0017:00ANKARA
Ankara
-

PROGRAM BAŞVURUSU *

28.Mar.2023 tarihinde, saat 09:00 itibariyle düzenlenen bu programa katılım başvurunuzu bu bölümden bize ulaştırabilirsiniz.

(*) Bu programa bireysel başvurular ve firma başvuruları yapılabilir.

FİRMA KATILIMI

BİREYSEL KATILIM

Lütfen geçerli bir firma adı girin.

Lütfen geçerli bir vergi dairesi adı girin.

Lütfen geçerli bir vergi numarası girin.

Lütfen geçerli bir adres girin.

Lütfen geçerli bir şehir adı girin.

Firma Bilgisi:

Vergi Bilgileri:

Adres:

Katılıcı Sayısı:

Lütfen geçerli bir ad soyad girin.

Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Lütfen geçerli bir telefon girin.

Lütfen geçerli bir ad soyad girin.

Lütfen geçerli bir vatandaşlık numarası girin.

Lütfen geçerli bir firma adı girin.

Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Lütfen geçerli bir telefon girin.